בנק ישראל החליט שלא להוריד את הריבית: תישאר ברמה של 4.5%

למרות שחלק מהאנליסטים העריכו כי הוועדה המוניטארית של בנק ישראל תוריד את הריבית בפעם השנייה ברציפות, בין השאר לאור ירידת האינפלציה השנתית, הנגיד הודיע כי הריבית תישאר על כנה: "אי הוודאות במשק גבוהה ועדיין קשה להעריך כיצד המלחמה תשפיע על האינפלציה"