ביטוח זה מתאים לקבלנים וליזמים העוסקים בתחומי הבנייה, הפיתוח והתשתיות, לקבלני שיפוץ וכן לאנשים העוסקים בבנייה עצמאית ובשיפוץ ביתם. מבטחים שונים מציעים כיסויים שונים לפוליסה זו, ולכן חשוב מאוד להתייעץ עם אנשי מקצוע שיכולים לנתח ולמפות היטב את הסיכונים הרלוונטיים בפרויקט ולהמליץ על הרחבות וכיסויים מתאימים בהתאם לסיכון.

הכיסוי מחולק לשלושה פרקים:

רכוש

צד ג'

חבות מעבידים

הרחבות אופציונליות הן:

רכוש עזר וציוד המצוי באתר

פינוי הריסות

רכוש סמוך ורכוש שעליו עובדים

חבות הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי שאין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה

תביעות שיבוב מטעם המוסד לביטוח לאומי

נזק ישיר ו/או עקיף כתוצאה מתכנון לקוי, עבודה לקויה או חומרים לקויים

נזק כתוצאה מפגיעה במתקנים תת קרקעיים

הוצאות הגנה בהליכים פליליים

רכוש בהעברה ו/או באחסון מחוץ לאתר העבודה

מבני עזר ותכולתם באתר העבודה

שכר טרחה לאדריכלים, למהנדסים וליועצים מומחים

רעד ויברציות הסרה ו/או החלשת משען תומכות

ביטוח ציוד מכני הנדסי

ביטוח זה הוא על בסיס "כל הסיכונים", ומכסה נזקים תאונתיים, למעט אלה הנובעים כתוצאה מרשימת החריגים בפוליסה. הביטוח משמש בעיקר לטרקטורים, מחפרים, עגורנים, מנופים וכדומה.

הסיכונים השכיחים בביטוח זה הם: התהפכות, התנגשות, התמוטטות, גניבה/פריצה ונזק בזדון. ניתן להרחיב את הכיסוי שיכלול הוצאות חילוץ וגרירה הנדרשות כתוצאה ממקרה ביטוח.

בסיס הביטוח, המשמש לחישוב פרמיית הביטוח, נקבע לפי ערך הציוד כחדש.

במקרה אובדן מוחלט או נזק חלקי, יפוצה המבוטח לפי ערך השוק של הרכוש המבוטח בעת אירוע הנזק.

במקרה נזק, ישולמו סך ההוצאות ההכרחיות להחזרת הרכוש למצבו טרם האירוע כולל הוצאות פירוק, הרכבה והובלה. מתגמולי הביטוח נהוג לנכות בלאי (אלא אם הפוליסה נבנתה בצורה נכונה והושגה הסכמה עם המבטח ביחס לשיעור הפחתת הבלאי, אם בכלל).

השאירו פרטים

בקשתך התקבלה בהצלחה!
אופס.. משהו השתבש. אנא נסה שוב

נשמח לעמוד לשירותכם

השאירו פרטים ואחד מנציגינו יחזור אליכם בהקדם האפשרי
יש לכם גם את הוואטסאפ שלנו כאן, אז אתם לא צריכים לחכות.