ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים מהווה אחד מאפיקי חיסכון בישראל , חיסכון המנוהל כ – קופה אשר תשלם לעמית פנסיה/ משכורת חודשית בהגיעו לגיל פרישה .
עמית אשר חוסך בביטוח מנהלים לפנסיה נהנה מביטוח חיים "ריסק למקרה מוות" בנוסף החוסך יכול לצרף לפוליסה גם ביטוח אובדן כושר עבודה .
פוליסת ביטוח מנהלים היא בעצם חוזה לכל דבר ודבר כך שחברת הביטוח אינה רשאית לעלות את סכום הפרמיה החודשית של החוסך ומאידך מרבית התנאים תחת הפוליסה אינם ניתנים לשינוי בכל תקופת הביטוח. במקרה של מות החוסך חברת הביטוח תשלם למוטבים את סכום הפיצוי שקבע החוסך מראש ובמקרה של אובדן כושר עבודה החוסך יקבל קצבה חודשית עקב אי קבלת שכר מעבודתו.

הפקדה חודשית ביטוח מנהלים

בביטוח מנהלים גם שכיר וגם בעל עסק עצמאי רשאים לחסוך. הפקדה לביטוח מנהלים כאשר החוסך הוא שכיר ,ההפקדה מתבצעת בשני חלקים האחד השכיר מפריש והשני המעסיק. השכיר רשאי להפקיד עד 7%משכרו כל חודש בחודשו, ואילו המעסיק רשאי להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים ובנוסף עוד 8.33% כפיצויים, כמובן שישנה הגבלה בתקרת שכר עפ"י חוק ובתקרת שכר מסוימת הקבועה בחוק החוסך מזוכה בהטבות מס. כיום רוב העובדים אשר חוסכים בביטוח מנהלים מפקידים כ5% מהשכר, ואילו המעסיקים מפקידים 5% כתגמולים ובנוסף 8.33 כפיצויים. ישנם מקרים בהם המעסיק מבטח את העובד בסכום נוסף לטובת ביטוח אובדן כושר עבודה, תחת מסלול של לא יותר מ3.5% משכרו של העובד. חוסך בעל עסק עצמאי רשאי לחסוך בביטוח מנהלים עד 16% מהכנסתו החודשית עפ"י תקרה המוגבלת בחוק, וכמובן זכאי לניכוי מס או לחילופין לזיכוי מס על תשלומיו.

תשלום בגיל פרישה בביטוח מנהלים

עד שנת 2008 , לחוסך בביטוח מנהלים הייתה בחירה לתשלום בגיל פרישה. ניתן היה לרכוש פוליסת ביטוח המשולמת כקצבה חודשית לאחר גיל פרישה או לחילופין פוליסת ביטוח אשר מזכה את החוסך בתשלום חד פעמי על כל הצבירה בגיל פרישה, בנוסף הייתה אופציה לחוסך תחת פוליסת ביטוח המנהלים לשלב את שתי האופציות לתשלום בגיל פרישה. עד לשנת 2008 ,החוסך יקבל מחברת הביטוח תשלום חד פעמי את כל הסכום שצבר במלואו בקופה בהגיעו לגיל פרישה או לחילופין במידה ויבחר בהפקדה חודשית, חוסך אשר זכאי לקצבה העולה על 3,850 ₪ בחודש כמובן צמוד מדד פברואר 2008, יוכל לקבל את הסכום הנצבר מעבר כהפקדה חד פעמית. במקרים של מות החוסך יקבל הבטחת תשלומי פנסיה למוטבים אותם הגדיר בפוליסה מראש. גובה התשלום אשר החוסך יקבל בהגיעו לגיל פרישה נקבע לפי הסכום אותו צבר לאורך השנים וחלוקתו המקדם המרה הקיים בפוליסה. סכום הכסף הנצבר לחוסך בחיסכון לאורך כל שנות הפוליסה תלוי במספר פרמטרים כגון מספר השנים בהן חסך, רציפות ההפקדות , גובה ההפקדות ,תשואה וכמובן דמי הניהול אותם שילם החוסך לחברת הביטוח המנהלת לו את ביטוח המנהלים.

דמי הניהול בתכנית ביטוח מנהלים

חברה הביטוח גובה מהחוסך דמי ניהול בעבור השירות , תחת תקרה המוגבלת בחוק של עד 2% מהחיסכון המצטבר בפוליסה, כמו כן חברת הביטוח רשאית להפחית מדמי הניהול ולגבות דמי ניהול מהפקדה שוטפת בפוליסה. חשוב לזכור כי החוסך רשאי להתמקח על גובה דמי הניהול בפוליסת ביטוח המנהלים שברשותו.

השאירו פרטים

בקשתך התקבלה בהצלחה!
אופס.. משהו השתבש. אנא נסה שוב

לקבלת ניתוח תיק פנסיוני מקיף חינם

השאירו פרטים ואחד מנציגינו יחזור אליכם בהקדם האפשרי
יש לכם גם את הוואטסאפ שלנו כאן, אז אתם לא צריכים לחכות.