קופות גמל

קופת גמל היא חיסכון לטווח ארוך, "חיסכון טהור" וללא שום כיסוי ביטוחי. חשוב לשים לב כי בקופת גמל לא קיים רכיב של ביטוח נכות או שאירים אך ניתן לרכוש אותם מחברת הביטוח בנפרד. קופת גמל זו אופציה אחת מתוך קבוצה של חסכונות פנסיונים לטווח קצר או ארוך, מבוטח אשר מפקיד בקופת
גמל נקרא "עמית", עמית יכול להיות גם שכיר אשר החליט לחסוך לגיל פרישה בלי כל קשר לקרן פנסיה או קרן השתלמות במידה ויש ברשותו.

קופת גמל לשכירים

כאשר המפקיד לקופה הינו שכיר, החיסכון מתחלק בין העובד למעביד. העובד רשאי לחסוך ולהפקיד לקופת הגמל שלו עד 7% משכרו כל חודש בחודשו ואילו המעביד יכול להפקיד ולהוסיף עוד 7.5% מתוך שכר העובד כתגמולים ועוד 8.33% משכרו של העובד כפיצויים, כמובן עפ"י תקרה בחוק לאחוזי ההפרשות. ההפקדות לקופת הגמל מזכים את המפקיד בהטבות מס כמובן עפ"י תקרת שכר. כיום שיעור ההפקדה בשוק לחוסכים בקופת גמל עומד על 5% מהשכר העובד מפריש ואילו המעסיק מפריש 5% כתגמולים ובנוסף 8.33% כפיצויים.

קופת גמל לעצמאיים

חוסך בעל עסק עצמאי יכול להפקיד בקופת הגמל שלו עד 16% משכרו החודשי כמובן תחת הגבלת תקרה בחוק ובכך זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על הפקדותיו.

קבלת תשלום בגיל פרישה

כספים אשר נצברו בקופת הגמל לפני שנת 2008, המבוטח אשר חסך בקופת הגמל יקבל את הסכום הנצבר כסכום חד פעמי כאשר יגיע לגיל פרישה. כספים אשר נצברו בקופת הגמל לאחר שנת 2008, המבוטח אשר חסך בקופת גמל בעצם יקבל את כספו כפנסיה כמשכורת חודשית לכל ימי חייו. בגיל פרישה יבחר המבוטח אשר חסך בקופת גמל מאיזה גוף יקבל תשלום חודשי ובעצם יוכל להעביר לאותו גוף את הכספים אשר צבר בקופת הגמל. מבוטח אשר עפ"י חסכונו גובה הקצבה החודשית מעל 3,850 ₪ לחודש כמובן צמוד מדד פברואר 2008, יוכל למשוך את הסכום שצבר מעבר בצורה חד פעמית. נכון להיום רוב הכספים אשר הופקדו בקופות גמל בוצעו לפניי שנת 2008 ואופציית המשיכה כסכום חד פעמי נשמרת לחוסך לנצח, גם אם החוסך הפקיד כספים לקופת הגמל שלו תחת קצבה בלבד, עדיין יוכל למשוך את הכספים אשר נצברו בקופה עד שנת 2008 כסכום חד פעמי ובנוסף לקבל קצבה חודשית עפ"י חוק. חשוב לדעת כי כספים אשר הופקדו בתקופות שונות בצורה פרטית ועצמאית ללא כל קשר למעסיק ניתנים למשיכה לאחר 15 שנות הפקדה.

החיסכון מורכב ממספר פרמטרים:

  • מספר השנים בהן החוסך הפקיד כסף בקופת הגמל שלו.
  • התמדה בהפקדות חודשיות לקופת הגמל במהלך שנות עבודה.
  • תשואת רווח שהכסף צבר בתקופת החיסכון בקופה.
  • דמי הניהול ששילם לחברה אשר מנהלת את קופת הגמל .

מיהו מנהל קופת גמל

מנהל קופת גמל בישראל אוחז ברישיון תחת חברה מנהלת אשר תפקידה לנהל את השקעות החוסך, קופות הגמל מופרדות מנכסי החברה אשר מנהלת את קופת החוסך וקופת הגמל של העמית מנוהלת בחשבון נפרד בנאמנות. כל פעילות של החברה פעילות שוטפת כגון תשלומי שכר, הוצאות מימון ותפעול וכל התנהלות בדומה לכל עסק פרטי אחר מופרדת לחלוטין מהתנהלות כספי ההשקעה של קופות הגמל המופקדות תחת החברה המנהלת. ישנו תקנון אשר מציין את כל החובות והזכויות של העמיתים החוסכים בקופות גמל תחת החברה המנהלת, החברה אשר מנהלת את קופות הגמל של העמיתים מחויבת לתקנון אשר מפרט את זכויות העמיתים ואינה חייבת לשלם כל התשלום שאינו תואם לתקנון.

דמי ניהול בקופת גמל

דמי ניהול משולמים ע"י העמית כל חודש בחודשו לחברה המנהלת אשר דרכה חוסך כסף בקופת הגמל, החברה המנהלת יכולה לגבות דמי ניהול תחת תקרה בחוק של עד 2% מקסימום מסכום הצבירה בקופה, כמובן העמית זכותו לנהל משא ומתן בנוגע לדמי הניהול ובכך להשיג הוזלה בדמי הניהול החודשיים.

השוואה בין קופות גמל שונות

ישנם כמה קריטריונים להשוואה בין קופות גמל ובין חברות מנהלות שונות כגון השקעה חכמה, יחס אישי וזמין למקרה הצורך וכמובן דמי הניהול שהחברה גובה. את הכסף אשר העמית מפקיד בקופות הגמל, החברה המנהלת אמורה להשקיע בצורה חכמה בכך שהיא מתחשבת בתקופת החיסכון, רמת סיכון, פיזור סיכונים ואפיקי השקעה הטובים ביותר לעמית. חשוב לזכור כי מרכיב עיקרי מגובה הקצבה שיקבל העמית עם הגיעו לגיל פרישה מושפע ממהלך השקעה ,כך שרצוי שהחברה המנהלת תשקיע את הכסף בצורה נבונה. כמובן על העמית לזכור כי התשואה אינה מובטחת מראש וכי שינויים כמו לדומגא החלפת מקום עבודה, גידול/קיטון בשכר, שינוי סטטוס (נישואין,ילדים וכו), מקרים בהם העמית משנה את החיסכון החודשי בהחלט יכול להשפיע על גובה הקצבה בגיל פרישה. החברה המנהלת חייבת לתת את השירות הטוב ביותר עבור העמית במקרים בהם העמית מבקש לקבל מידע כללי או ספציפי בנוגע לקופת הגמל שלו, הכולל מענה טלפוני זמין או לחילופין באמצעות אתר אינטרנט.

דמי ניהול קופת גמל כפרמטר לכדאיות החיסכון

דמי הניהול אשר מחושבים כאחוז מיתרה צבורה מתוך התשלום אשר העמית מפקיד לקופת הגמל הם למעשה המחיר שהחוסך משלם עבור ניהול הקופה, מחיר זה אינו קבוע ניתן ואף רצוי להתמקח עם החברה המנהלת , ככל שדמי הניהול נמוכים כך החיסכון גדל! כך שלדמי הניהול יש חשיבות רבה בבחירת החברה המנהלת.

השאירו פרטים

בקשתך התקבלה בהצלחה!
אופס.. משהו השתבש. אנא נסה שוב

לקבלת ניתוח תיק פנסיוני מקיף חינם

השאירו פרטים ואחד מנציגינו יחזור אליכם בהקדם האפשרי
יש לכם גם את הוואטסאפ שלנו כאן, אז אתם לא צריכים לחכות.